mr. C.A. (Carine) Rafiné

Mr. C.A. (Carine) Rafiné

mr. C.A. (Carine) Rafiné

Kandidaat-notaris

Carin is afgestudeerd aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden in 2010 gevolgd door de opleiding tot wetgevingsjurist aan de Academie van wetgeving in Den Haag, Nederland.

In 2014 begon zij haar loopbaan op Aruba als kandidaat-notaris. Zij is werkzaam in alle notariële rechtsgebieden, met name in het vastgoedrecht en het familierecht.

“Rechtsbescherming en rechtszekerheid komt aan een ieder toe. Middels mijn werk draag ik hieraan een steentje bij”.

Email: crafine@newleafaruba.com