ESSO HEIGHTS G-12

ESSO HEIGHTS G-12

Het recht van erfpacht tot 13 augustus 2052 op een perceel domeingrond groot 500 m2, gelegen te Esso Heights in Aruba, als nader omschreven in kadastrale meetbrief nummer 1 van 3 januari 1992, met het daarop gebouwde woonhuis, plaatselijk bekend als Esso Heights G-12

Richtprijs: Afl. 177.000,–


Veiling

Datum: vrijdag 27 augustus 2021
Tijdstip: 10:00 uur ‘s-morgens
Plaats: Kamer van Koophandel, Auditorium, J.E. Irausquin Boulevard 10, Aruba.

Voorwaarden

Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen – AVVE 2020

Bijzondere voorwaarden

Overige informatie

Appraisal report
Indicatie veilingkosten

Onderhandse bod

Biedingsformulier